Zajęcia pozaprzedszkolne

Dodatkowe zajęcia w Kids College

Kids College to nie tylko placówka przedszkolna realizująca podstawę programową wraz z szerokim programem zajęć dodatkowych. Oferujemy szereg komercyjnych zajęć językowych, terapeutycznych i rozrywkowych dla dzieci w wieku 3-9 lat.

Co po przedszkolu?

Nauka języka angielskiego dla dzieci w wieku od 3-9 lat. Zajęcia powadzone w grupach 8 osobowych.

Innowacyjna metoda nauki czytania i pisania pozwala odmiennie w porównaniu do tradycyjnych metod spojrzeć na rozwój językowy dziecka. Dzięki tej metodzie dzieci posługują się piękną i poprawną polszczyzną, rozwijają się we własnym tempie, uczą logicznego myślenia oraz rozwijają strefę motywacyjną.

Terapia SI kierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, mających problemy z koordynacją ruchową, apatycznych lub nadpobudliwych, mających trudności w uczeniu się, ale może być również wykorzystywana jako metoda komplementarna w usprawnianiu dzieci z ADHD, z mózgowym porażeniem dziecięcym, dzieci cierpiących na autyzm, zespół Aspergera, niedowidzących i niedosłyszących.