Zajęcia

Czego uczymy dzieci?

 • Język angielski
 • Glottodydaktyka
 • Judo
 • Zumba
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Robotyka
 • Sensoplastyka
 • Rytmika
 • Mały naukowiec
 • Akwarystyka
 • Edukacja przyrodnicza
 • Zajęcia artystyczne
 • Technologia interaktywna
 • Zajęcia z udziałem zwierząt
 • Matematyka

Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności

Dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności zapewniamy opiekę dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb (terapia psychologiczna, logopedyczna, SI, itd.) dbając jednocześnie aby w pełni brały udział w życiu przedszkolnym.